Soveltava liikunta

Sovelletulla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on sairauden, vamman tai toimintarajoitteisuuden vuoksi vaikeuksia harrastaa riittävästi liikuntaa ja käyttää yleisiä liikuntapalveluja, tai joille liikunnalla on erityistä terveydellistä ja kuntouttavaa merkitystä.

Sovellettu liikunta vaatii erityisjärjestelyitä: liikuntapaikoilta erityisominaisuuksia, ohjaajilta asiantuntemusta sekä usein myös kuljetusten järjestämistä.

Järjestämme liikuntaa 1 x vk:ssa.

Lisätiedot Pasi Lämsä, 040 7346634