Joukkueen säännöt

Joukkueen toiminta on tavoitteellista pelaajan taitojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa.

Ryhmässä toimimisen edellytyksiä ovat riittävä sitoutuminen joukkueen sääntöihin, henkilökohtainen taitotaso ja innokkuus taitojensa kehittämiseen, riittävä pelinlukutaito, säännöllinen mukanaolo harjoituksissa sekä kyky toimia valmentajan ohjeiden mukaan. Pääpaino harjoittelussa on pelaajien henkilökohtaisen taidon kehittämisessä. Pelitaitojen kehittymisen kannalta erittäin tärkeää on pelaajan halu harjoitella omalla ajallaan.

Valmentajat sitoutuvat valmennuksessaan huomioimaan yksilöiden eroavaisuudet, suunnittelemaan harjoitukset, kehittämään pelaajia sekä innostamaan pelaajia kehittymään myös omalla ajallaan eli omatoimiseen harjoitteluun. Myös pelaajien, joukkueenjohdon ja vanhempien on sitouduttava tukemaan poikien harrastusta, motivoimaan heitä käymään jokaisissa harjoituksissa ja sitoutumaan vielä tiukemmin joukkueen toimintaan.


JOUKKUEEN PELISÄÄNNÖT VANHEMPIEN JA JOUKKUEENJOHDON VÄLILLÄ

Peliaika peleissä

 • Peliaika pyritään tasaamaan turnauksien ja kauden aikana. Yksittäisessä ottelussa ei välttämättä tule jokaiselle yhtä paljon peliaikaa.
 • Harjoitteluaktiivisuudella ja peliasenteella on vaikutusta peliaikaan.

Muut harrastukset

 • Joukkueen toimintaan osallistutaan aina mahdollisuuksien mukaan.
 • Treenit voidaan sopia eri lajien valmentajien kesken.

Jokaisen pelaajan huomioiminen

 • Jokaisen pelaajan ominaisuuksia pyritään kehittämään yksilöllisesti.
 • Virheitä korjataan kannustamalla, opettamalla ja kertaamalla.
 • Jokaiselle pyritään opettamaan asioita tasapuolisesti kannustaen.
 • Jokaista kannustetaan niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä.
 • Virheet on sallittuja ja niistä pyritään oppimaan kannustamisen avulla.

Käyttäytyminen harjoituksissa ja peleissä

 • Valmentajat ohjaavat poikia kannustamalla, opettamalla ja kertaamalla.
 • Jokaiselta odotetaan soveliasta käyttäytymistä joukkueen tapahtumissa.
 • Valmentajille annetaan rauha valmentaa. Vanhemmat eivät puutu valmentamiseen harjoituksissa eikä peleissä.
 • Vanhemmat kannustavat pelaajia tasapuolisesti.
 • Peleissä vain valmentajat antavat ohjeita pojille.
 • Peleissä vaihtopenkin alueella voivat olla vain pelaajat, valmentajat, huoltajat ja joukkueenjohtaja(t).
 • Kiroilua ei sallita.
 • Poissaoloista ilmoitetaan vastuuvalmentajalle mahdollisimman aikaisin.
 • Mikäli jokin asia ei miellytä, niin siitä keskustellaan lasten kuulematta ja kasvotusten.
 • Pyritään osoittamaan välittämistä lapsille.
 • Eletään tunteella mukana.
 • Harjoituksiin saavutaan hyvissä ajoin ja jokaisen pelaajan tulee olla valmiina harjoituksiin vähintään 15 minuuttia ennen varsinaisen vuoron alkua, ellei muuta sovita.
 • Peleihin tullaan aina viimeistään 60 minuuttia ennen pelin alkua, ellei muuta sovita.

Harjoitusmäärät

 • Harjoitukset 3-5 x viikko
 • Pelejä noin 30-40/joukkue

 


JOUKKUEEN PELISÄÄNNÖT PELAAJIEN JA JOUKKUEENJOHDON VÄLILLÄ

 • Joukkueen pelisäännöistä on keskusteltu yhdessä pelaajien kanssa ja pelaajat sekä joukkueen toimihenkilöt ovat hyväksyneet nämä säännöt.

Peliaika peleissä

 • Peliaika pyritään tasaamaan turnauksien ja kauden aikana. Yksittäisissä otteluissa ei välttämättä jokaiselle tule yhtä paljon peliaikaa.
 • Harjoitteluaktiivisuudella ja peliasenteella on vaikutusta peliaikaan.

Muut harrastukset

 • Warriors joukkueessa osallistutaan aina mahdollisuuksien mukaan.
 • Jokainen muistaa hoitaa koulunkäynnin hyvin. Harrastukset eivät mene koulun edelle.

Jokaisen pelaajan huomioiminen

 • Jokaisen ominaisuuksia pyritään kehittämään yksilöllisesti.
 • Kannustetaan toisia.
 • Virheet on sallittuja ja niistä pyritään oppimaan. Kaikki tekevät virheitä, joten kavereiden virheille ei naureta eikä ilkuta

Käyttäytyminen harjoituksissa ja peleissä

 • Valmentajat ohjaavat poikia kannustamalla, opettamalla ja kertaamalla.
 • Muistetaan, että joukkueemme on Oululaisen salibandyseuran kilpajoukkue ja käyttäydytään sen mukaisesti
 • Jokainen kunnioittaa joukkuekavereita, valmentajia, vanhempia, vastustajaa ja tuomareita.
 • Joukkuekavereita ja vastustajia ei kiusata.
 • Kannustetaan kavereita.
 • Ketään ei jätetä yksin.
 • Ollaan kavereita myös kentän ulkopuolella.
 • Kuunnellaan valmentajia, joukkueenjohtoa ja vanhempia.
 • Harjoitusaika käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi ja harjoituksissa keskitytään tekemiseen.
 • Mikäli pelaaja huomautuksista huolimatta ei jaksa kuunnella, keskittyä tai häiritsee muita pelaajia, niin häiriköivä pelaaja voidaan poistaa harjoituksista.
 • Iloitaan onnistumisista ja kannustetaan vaikeina hetkinä.
 • Ei kiroilla.
 • Harjoituksiin on oltava valmiina 15 minuuttia ennen varsinaisen vuoron alkua, ellei muuta sovita.
 • Peleihin tullaan viimeistään 60 minuuttia ennen pelin alkua, ellei muuta sovita.
 • Poissaoloista ilmoitetaan valmentajalle mahdollisimman aikaisin.

   

WARRIORS JOUKKUEEN PELAAJIEN VANHEMMAT

Warriors 04 joukkueen toiminnan kannalta tärkeimmän roolin omaavat vanhemmat. Vanhempien vastuita ja tehtäviä kuvaa hyvin 5K-sääntö, jonka mukaan vanhemman tulee toimia:

 • väsymättömänä KANNUSTAJANA,
 • kärsivällisenä KASVATTAJANA,
 • tukea antavana KOULUTTAJANA,
 • uhrautuvana KULJETTAJANA,
 • toiminnan KUSTANTAJANA.

Lisäksi vanhemman tulee 4R-ohjeen mukaan

 • Rakastaa lastaan,
 • asettaa Rajat,
 • Rohkaista,
 • luoda Resursseja.


Kaikki seuran toimihenkilöt ovat seuran edustajia joukkueiden tapahtumissa ja siten velvoitettuja käyttäytymään esimerkillisesti. Myös esimerkillinen toiminta tapahtumien ulkopuolella kuuluu hyvän vanhemman ominaisuuksiin.