Toiminta kohdistuu varhaiskasvatuksen yksiköihin eri puolilla

kaupunkia. Perustamme kaudelle uusia kaupunkiosa toimintaa.